نشریه مهندسي اطلاعات
شماره های منتشر شده
لیست شماره های پیشین مجله خالی می باشد .
اخبار :
صفحه نخست

نشریه مهندسی اطلاعات

به فضل پروردگار و با توجه به اخذ مجوّز نشریه «مهندسی اطلاعات» از کمیسیون نشریات علمی کشور، پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران در صدد است نخستین شماره این نشریه را در بهار 1391 منتشر کند.

 حوزه‌های موضوعی نشریه

مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط (نه همه آنها) به شرح زیر است:

ـ سامانه‌های هوشمند

ـ امنیت داده و شبکه

ـ نرم رایانش و هوش محاسباتی

ـ یادگیری الکترونیکی

ـ تجارت الکترونیکی

ـ سلامت الکترونیکی

ـ دولت الکترونیکی

ـ تعامل انسان و ماشین

شرایط بررسی مقاله

مقالات دریافتی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1. مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی در حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

2. پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد.

3. متن مقاله مطابق «الگوی نگارش» نشریه نگاشته شده باشد.

4. مقاله‌ها به هر دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می‌شود.

5. مقاله‌های فارسی باید دارای چکیدة مبسوط انگلیسی (400 واژه) و مقاله‌های انگلیسی باید دارای چکیده مبسوط فارسی (400 واژه) باشد.

 

کلیه حقوق این وب سایت برای پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران محفوظ است.